švilpis

švilpis
1 švil̃pis sm. (2) Š, NdŽ, , švìlpis (1) NdŽ, , švilpỹs (4) LKAI151(Krm) 1. 504, Skd, KlvrŽ, Tl, Trk žr. 1 švilpukas 1: Parvežė vaikams molinį švil̃pį Akm. Vaikai švilpiùs liuob ir iš gurgždžio pasidirbti Vkš. Jau gluosnių žievė atšoko, išsuk mun švil̃pį Šv. Tu tik švil̃piams dirbti ir švilpioti tetinki Vvr. Y[ra] du švil̃piai tam tikri, teip atitaikinta y[ra] į gegutės balsą End. ^ Suverpė linus švil̃piais ar žvirblio galvoms (labai nelygiai) Trš. 2. klarnetas: Duktė grajija su akardijonu, jau aš su tuo švilpiù End. 3. M, 504, Š, Rtr, NdŽ, , , Šts, Vkš švilpimo garsas, švilpesys: Tas duoda švil̃pį, kad apsistotų Klk. Buvo brukštės su švilpiais Ggr. Fabriko kitoks švil̃pis kaip garlaivio Klp. Jeibu šiandie švil̃pis traukinio girdėt, rytoj bus lietus Rz. Nestovėkit! Dar nebuvo švilpio! . Trumpais švilpiais įsakė sulėtinti greitį . 4. žr. 1 švilpukas 3: Paulė įlipo garvežio vidun, sucypino švilpį . Meluo[ja] [fabriko] švil̃pis – dar nėr dešimtos Krš. 5. S.Dauk, Kos123, Sut, KI302, 526, Rtr, K.Būg, E, BzF186, LsB295, , NdŽ, , LKAI151(Šlu, Rsn) zool. juodgalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula): Švilpiai mikliai šokinėja, juokindami pelėdą LzP. Švilpẽlis LKAI151(Dr). Švilpùkas LKAI151(Tt, Jnk). 6. žr. 1 švilpikas 3: Po Jūzapo švil̃piai i čiauška DūnŽ. Jau ir švil̃piai greit parlėks Šauk. 7. Rsn bot. švendras (Typha): Čia tų švil̃pių daug Kin. 8. End, Šts euf. penis: ^ Sudegė numai, i palikau kaip švil̃pis (be nieko, nuogas, plikas) Nv. Palikom kaip švil̃piai, be arklių Trš.
◊ kaĩp švil̃pis labai greitai: Ka pasiėmė mietą, ka išejo kaĩp švil̃piai pro duris! Trk.
vė́jo švil̃pis Plt vėjavaikis.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • švilpis — 2 švil̃pis, ė smob. (2) 1. kas švilpia: Švilpiùkas J. 2. vėjavaikis, plevėsa: Tokiam švil̃piuo aš savo butos nepaduosu Šts. Švil̃pė buvo, švil̃pė ir tebėr Šts. Ko tu klausai to švilpio! Rs. 3. (neol.) kas tariamas su tam tikru švilpesiu (apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pošvilpis — sm. (1) BŽ406,504 švilpesys, švilpis: Iš ten tartum su viesulu veržėsi aukštyn ūžesys, valiavimas su pošvilpiu, bildesys, dardesys ir nuožmus riaumojimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Vathek — Vathek, conte arabe Couverture de l édition princeps Auteur William Beckford Genre …   Wikipédia en Français

  • pašvilpis — pãšvilpis sm. (1) NdŽ; M švilpesys, švilpimas: Iš pradžios kankinamasis šaukė piktu balsu, o paskui apalpęs nutilo, tik girdėti buvo smarkaus bizūno pašvilpiai ir kirčiai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švilpėti — 1 švìlpėti, ėja, ėjo, švilpėti, ėja, ėjo 1. žr. švilpauti 2: Strazdas (varnėnas) pradeda švìlpėti visokiais balsais Dov. Švìlpė[ja] anie dailiai Dov. 2. intr. išduoti į švilpimą panašų garsą: Aš švilpėdama kalbu – lyg švilpis eina iš burnos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”